Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos genomgår bilen alltid miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.
Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Kom till oss med bilen, men glöm inte ta med det senaste gula reg beviset (nr 2) och legitimation så fixar vi resten.

Ersättning:

Till alla som väljer att skrota bilen på MärkesDemo Kungsåra-Västerås betalar vi ut ersättning på 250kr om bilen är komplett och har katalysator.
Bilar utan katalysator tar vi emot men betalar inte ut någon ersättning.
Husvagn kostar 2500kr att lämna in för skrotning.